Följ ditt hjärtas röst

Medvetna val är nyckeln till frihet

Kärleken

Kärleken

Kärleken är på väg om du låter den komma. Stänger du om dig i rädsla och kontroll så är Du instängd och det är du som stängt dörren som alltid står öppen. Ge dig och världen kärlek & glädje Du är ett med din egen källa Med Kärlek Anna