Följ ditt hjärtas röst

Medvetna val är nyckeln till frihet

Vänskapsfrön är kärleksfrön

Vänskapsfrön är kärleksfrön

Den starka sköna vänskapen skall bygga på respekt, trohet, sanning, glädje, ömsesidighet och kärlek. Den kan bara gro under dessa förhållanden. Tar du bort det ena efter det andra och byter ut det mot respektlöshet, otrohet, lögner, glädjefattighet, ensidighet och hat blir det ingen bra jordmån för kärleksplantan att gro i. Vänskapsfrön är sköra deLäs mer omVänskapsfrön är kärleksfrön[…]

Respekt

Respekt

När du visa mig vad jag betyder för dig. Ser mig för den jag är. Älskar mig för den jag är. Skapar det kärlek, glädje och fred till dig och mig. Att få vara den man är. Att bli sedd med kärleksfulla ögon. Att vara älskad för den man är. Är den viktigaste grunden somLäs mer omRespekt[…]

Mod

Mod

Det krävs mod att gå sin egen väg. Men det är värt varje dyrbar sekund. Att vara sann emot sig själv i allt man gör, säger och tänker. Det är enda sättet att hitta hem till sig själv. Att veta vem man är och vad man står för. Då känner du den viktigaste personen iLäs mer omMod[…]