Följ ditt hjärtas röst

Medvetna val är nyckeln till frihet

Kraft

Kraft

  Du har kraft att skapa stora förändringar. Anta de utmaningar som kommer i din väg, de kommer att ge dig stor visdom. Du kommer att klara det utmaningar som du möter. Allt är bra Med Kärlek Anna

Vänskapsfrön är kärleksfrön

Vänskapsfrön är kärleksfrön

  Den starka sköna vänskapen skall bygga på respekt, trohet, sanning, glädje, ömsesidighet och kärlek. Den kan bara gro under dessa förhållanden. Tar du bort det ena efter det andra och byter ut det mot respektlöshet, otrohet, lögner, glädjefattighet, ensidighet och hat blir det ingen bra jordmån för kärleksplantan att gro i. Vänskapsfrön är sköraLäs mer omVänskapsfrön är kärleksfrön[…]