Följ ditt hjärtas röst

Medvetna val är nyckeln till frihet

Känslor

Känslor

Dina känslor talar om vad du tänker, vad du gillar eller inte. Tankarnas betydelse för hur du uppfattar ditt liv. Att bli medveten om hur du kan leda dig själv till avsiktligt skapande emot dina mål. Var står du i förhållande till din önskan. Står du i harmoni med den är den på väg emotLäs mer omKänslor[…]

Lämna dina sorger

Lämna dina sorger

Lämna gamla sorger och händelser bakom dig, du behöver inte bära på dem längre. Du är fri ? Gör en ceremoni och ta avsked av dem för gott, de bara stoppar dig på din väg framåt. Jag har allt som jag behöver för att ta mig framåt. Allt är möjligt Med Kärlek Anna