Tankar om livet

För att överhuvudtaget se kärlek måste man se med kärlekens ögon.

För att överhuvudtaget se kärlek måste man se med kärlekens ögon.

    Du ser inte världen som den är, du ser världen som du är. Var medveten om att det är alltid du som väljer hur du förhåller dig till din omvärld! Vad väljer DU? Glädje ,kärlek, tacksamhet, nyfikenhet, acceptans, tålamod, generositet, tillit, att släppa taget och att inte döma. Eller Sorg, kärlekslöst, otacksamhet, utsatthet,Läs mer omFör att överhuvudtaget se kärlek måste man se med kärlekens ögon.[…]