Glädje det kreativa och hälsosamma tillståndet

Glädje ger ett känslotillstånd av tillfredsställelse och upprymdhet. Det är en av de starkaste motiverande känslorna som kan man kan ha. För när du känner glädje inför något vill du fortsätta gå på den vägen. Glädje och andra positiva känslor ger kraft och främjar välbefinnandet. Du är mer öppen för förändring när du känner glädje och ingenting är omöjligt att genomföra. Glädje utvecklar förnyar där det tidigare inte fanns någon väg ut. Glädjen gör dig kreativ och lustfylld. Glädjen gör att du håller dig frisk fysiskt och psykiskt.

Skratt frigör endorfiner, kroppens ”må bra” hormon, som minskar smärta och stress. Det känns befriande att skratta, det skapar god sammanhållning och gör det lättare att bygga relationer. I forskning har man sett att skratt kan lindra och ta bort sjukdomssymtom ex förbättra kolhydratomsättningen hos typ 2-diabetiker och har skyddande effekter för hjärtat. En studie gjordes i Japan där man tittade på 20.934 män och kvinnor. Man studerade om det fanns någon koppling mellan hur ofta någon skrattar dagligen och risk för hjärtsjukdom och stroke och kom fram till att individer som aldrig eller nästan aldrig skrattade hade 21 procent högre risk för hjärtsjukdom än för de som skrattade dagligen. Det var även 60 procent högre risk att få stroke för individer som nästan aldrig skrattade. Man har också sett att skratt som ger pulsökning och muskelaktivitet ökar energiomsättningen. Skratt är också ett användbart verktyg som har positiv effekt på depression, sömnproblem och sömnkvalitet.

Glädje, skratt, positivt tillstånd och positiva känslor frigör ny energi, möjliggör nyskapande, främjar lärande och öppnar kanaler för problemlösning. Glada människor får mycket mera saker genomförda. Du fyller på din energi själv när du är glad. Du känner dig lätt om hjärtat när du är glad och din inställning till din omvärld känns lätt och positiv. Du ser din värld där du är energimässigt.

Glädje är smittsamt det är lätt att smitta andra med sin glädje och det är lätt att stanna kvar i glädjen.

Glädje är friskvård helt enkelt!

Med Kärlek & glädje
Anna

Välkommen att dela

#Samtalscoaching
#Kurser
#Workshops
#Hälsa
#Glädje

Nycklar till välmåendet

För att skapa balans och välmående behöver du ge dig tid och reflektion och avslappning. Det gör du genom att stilla dig i meditation och eller mindfulness. Här lär du känna dig själv, kan släppa taget, acceptera, öva tålamod, hitta dig själv, skala av….

Medvetenhet får du genom att reflektera över hur du själv reagerar/tänker om saker. Vad som gör dig arg/ledsen/besviken/orolig/glad/lycklig/levande osv.
Genom att hjälpa dig själv att släppa ut dina känslor får du tillgång till hela ditt känsloregister. Du förstår dig själv och kan då också förstå varför andra reagerar som dom gör.

Genom att lära dig leda dina tankar dit du vill inte tvärtom (tro på allt du tänker) – bli fri att leva ditt som du vill som i sin tur ger dig tillgång till den glädje och kärlek till livet som är så viktig för ett rikt liv.

Motion är nyckeln som hjälper dig att släppa ut frustration, oro..Att vara in naturen som inte tar något ifrån dig utan ger i överflöd genom sin skönhet, sina färger, den klara luften i dina lungor, njutning. Din kropp som får arbeta blodcirkulationen ökar, skelettet blir starkare, man blir klarare i tanken, får bättre sömn, immunförsvaret får sig en boost…Så många fördelar.

Och så mycket mycket mer!

Med Kärlek
Anna

Är du intresserad av detta?

Välkommen till min kurs:
http://www.mindpower.one/hitta-dig-sjalv-och-din-egen-unik…/

Välkommen att dela

#hälsa
#välmående
#kurser
#workshops
#helandesamtal
#samtalscoaching
#glädje
#livsval
#oneness
#enlightenment
#nycklar

Du kan

Du kan aldrig få någon annan att känna sig älskad i onödan.
Du kan aldrig få någon att känna sig trygg med dig i onödan.
Du kan aldrig få någon att känna sig sedd av dig i onödan.
Du kan aldrig få någon att känna sig lyssnad på i onödan.

När du låter någon annan få bada i din kärlek står ni båda i kärlek, lycka och välmående.

Med Kärlek
Anna

Välkommen att dela

#hälsa
#välmående
#kurser
#workshops
#helandesamtal
#samtalscoaching
#glädje
#livsval
#oneness
#enlightenment

När jag började…

När jag började älska mig själv, förstod jag att jag alltid och vid varje tillfälle befinner mig på rätt plats vid rätt tidpunkt, och att allt som sker är riktigt, utifrån detta kunde jag vara lugn. Idag vet jag att detta kallas TILLIT.

När jag började älska mig själv, kunde jag urskilja, att emotionell smärta och lidande endast är signaler till mig själv, att jag lever i konflikt med min egen sanning. I dag vet jag att detta kallas att vara AUTENTISK.

När jag började älska mig själv, slutade jag längta efter ett annorlunda liv, och jag kunde se, att allt runtomkring mig är en uppfordran att växa. Idag vet jag att detta kallas MOGNAD.

När jag började älska mig själv, slutade jag att beröva mig själv min fria tid och jag slutade med att planlägga storslagna projekt för framtiden. Idag gör jag endast sådant som ger mig fröjd och glädje, sådant som jag älskar att göra och som får mitt hjärta att sjunga och jag gör det på mitt eget sätt och i min egen takt. Idag vet jag att detta kallas för ÄRLIGHET.

När jag började älska mig själv, befriade jag mig från allt som inte är bra för min hälsa såsom mat, människor, ting, situationer. Allt som hela tiden drar mig ner och bort från mig själv. Till att börja med kallade jag det för sund egoism, men idag vet jag att det är KÄRLEK TILL MIG SJÄLV.

När jag började älska mig själv, slutade jag med att alltid vilja ha rätt och ända sedan dess har jag mindre fel. Idag har jag upptäckt att detta kallas för ÖDMJUKHET.

När jag började älska mig själv vägrade jag att fortsätta leva i det förgångna och att oroa mig för framtiden. Nu lever jag endast i ögonblicket, där ALLT äger rum. Idag lever jag dag för dag och kallar det för MEDVETENHET.

När jag började älska mig själv, insåg jag att mina tankar kan göra mig eländig och sjuk. Men när jag kopplade ihop det med mitt hjärta, blev mitt tänkande en värdefull kompanjon. Denna förbindelse kallar jag idag för HJÄRTATS VISDOM.

Vi behöver inte längre frukta vare sig meningsskiljaktigheter, konflikter eller problem med oss själva eller andra. Till och med stjärnor stöter samman ibland var vid nya världar uppstår. Idag vet jag att det är det som är LIVET.

Charlie Chaplin

Du står med nyckeln till ditt eget liv

Med Kärlek
Anna

Att leva med en stark självkritisk röst

Många av oss lever med en stark självkritisk röst utan att veta om det.

Vad händer med dig själv när du förebrår dig själv, dömer, bedömer och hackar på dig? Talar om för dig att du inte kan, att du är oduglig, att allt du gör är fel? Jag talar om oss som ofta är helt omedvetna om att vi anklagar oss själva och att den inre dialogen är negativ, dömande och kritisk.

Ett av tecknen som man kan ha för att upptäcka detta med är att man känner sig ledsen och trött, humöret går som upp och ned som en berg och dalbana. Det ger ett onödigt lidande som inte leder till någonting bra utan till utmattning och trötthet om det får hållas. Det är vi väl alla medvetna om att man inte kan få någon att bli bättre på något om man ger en massa kritik. Det enda som det skapar är rädslor för att göra fel, att gör något nytt, att ge sig ut på okänd mark. Det som händer är att du låser in dig själv och slänger nyckeln.

Bästa medicinen för att nå balans är att tala snällt till sig själv. Att ge sig själv stöd och trygghet. Vi byter ut de negativa anklagelserna med positivt självprat och genom att öva sig att vara självsnäll (självmedkänsla). När vänlighet möter lidande kan vi pusta ut och landa i situationen och i oss själva. Att vara sin egen bästa vän och visa medkänsla med oss själva i svåra stunder är av lika stort värde som att ha en god vän, en förälder som visar oss den medmänsklighet, vänlighet, kärlek och förståelse som vi behöver när det blivit fel och känns jobbigt.

Det är mänskligt att må dåligt när det blivit fel. Andra människor mår också dåligt någon gång i sitt liv och alla människor känner då smärta. Alla människor är också självkritiska mer eller mindre. Då vi förstår att vi inte är ensamma i stunder av otillräcklighet och värdelöshet antar smärtan rimliga proportioner och blir på så sätt lättare att bära. När skammen inte enbart handlar om oss själva utan även kan ses som en ofrånkomlig del av vårt mänskliga arv blir det lättare att ta fram den i ljuset. Som tar bort den enskilda isoleringen från omvärlden som att ”detta händer bara mig”, ”jag är så ensam om detta problem”.

Vi möter smärtan ”vad jag har det jobbigt just nu” men fastnar inte i den utan släpper taget och låter det som vi inte kan lösa att få tid att falla på plats. Ofta vill man ta avstånd ifrån smärtan att känna efter och försöker då att ta avstånd, distansera oss från den känslomässiga smärta och känslorna som den ger, försök istället att möta känslan och finnas i den tills den själv klingar av. Andas glöm inte att andas. Dina känslor är inte dina fiender de visar bara vem du är och vad du behöver hjälpa dig med i situationen.

Jag är trygg i varje stund, jag tar hand om mig och mina känslor

Med Kärlek
Anna

Självmedkänsla är ett fantastisk verktyg som jag använder i mina kurser och i min samtalscoaching. Självmedkänsla är utvecklat av Dr Kristin Neff och Dr Chris Germer

Läs gärna mer på:
http://www.mindpower.one/livscoaching/

Välkommen att dela

#hälsa
#välmående
#kurser
#workshops
#helandesamtal
#samtalscoaching
#glädje
#livsval
#oneness
#enlightenment