Ångest – starka känslor av rädsla

 

Ångest är en intensiv känsla av oro, rädsla eller nervositet. De flesta har upplevt ångest någon gång i livet, men för vissa blir ångesten så pass påtaglig att den skapar problem i vardagen. Ett tillstånd som kan variera i styrka från lättare oro till total panik.

I kroppen sker samma sak då du känner ångest som då du blir rädd men skillnaden är att du blir rädd för ett specifikt objekt medan ångesten är mer situationsbetingad. Ångest kan upplevas på många olika sätt. Det kan vara en upplevelse av ängslan, en ältande oro, en intensiv rädsla eller regelrätt panik. Ett visst mått av ångest är en naturlig del av allt mänskligt liv. Tillsammans med depression är ångest den vanligaste anledningen att söka hjälp av en terapeut.

Man kan känna sig ängslig och orolig, få hjärtklappning, svettas, må illa och få svårt att andas, blodtrycket höjs och stresshormoner utsöndras. Det är ofarligt, men känns skrämmande för den som upplever det. Detta kallas för en fight and flight respons. Orsaker till ångest kan vara en medfödd sårbarhet, upplevelser under uppväxten eller associationsinlärning.

Det kan till exempel vara att vi kopplar ihop en obehaglig upplevelse, som en panikattack, med att vara i skolan eftersom panikattacken inträffade i skolan första gången. Ångest kan ibland växa sig så stor att den istället för att skydda oss, begränsar oss och till och med förlamar oss i våra dagliga liv. När rädslorna tar över kidnappas hela hjärnan av känslorna.

Det finns ingenting som kan göra dig så rädd som när du lyssnar på dina egna rädda tankar.

Med Kärlek
Anna

Välkommen att dela

http://www.mindpower.one/stress-och-angest-coashing/

#hälsa
#välmående
#kurser
#glädje
#livsval
#oneness
#enlightenment

Dela på Facebook