Är du en indigo

 

Indigos har förmåga att se igenom olika saker och är snabbtänkta. En indigo är inte rädd för att säga vad den tycker och tänker eller för att stå ut i mängden. De kämpar för rättvisan i världen. En indigo ser igenom allt, de ser om igenom lögnen exempelvis då någon säger en sak och gör en annan, då de ser de motsättningarna som blir. Den är smärtsam för en indigo för att de har ett så starkt sanningsfilter. Vad du än säger ligger de alltid ett steg före och vet ofta vad som kommer att ske. Indigos genomskådar lögner och falskhet. Man kan inte lura en indigo eftersom de är duktiga på att känna in energierna omkring sig och känna av andra och deras intentioner.

De är människor som lätt blir uttråkade och som hela tiden söker sig till nya utmaningar som är stimulerande. Indigos har alltid betraktats av sin omgivning som annorlunda, besvärliga och svårhanterade. De har svårt att passa in i system då de inte är några följare. De går sin egen väg. Det gör att de lätt hamnar utanför blir mobbade och utfrysta av andra, just för att de sticker ut. De har enormt stark vilja/ känsla för de som dom vill.
Indigo har ofta mediala förmågor, är inkännande och väldigt klarsynta. Indigos är inte rädda för ensamhet utan väljer ibland utanförskapet själva om umgänget omkring inte är tillräckligt stimulerande.

Om en indigo ser att någon råkar illa ut så agerar hon impulsivt med sitt stora hjärta för att hjälpa. Detta beror på att indigo kämpar för, rättvisa, kärlek och godhet. Deras handlingar styrs av kärlek och rättvisa. De utvecklar också ofta stor medkänsla och har så kallat högt EQ.

Indigos styrka är den väldiga kreativitet och handlingskraft som finns hos dem, de drivs av en enorm skaparlust och en längtan att göra gott. De har också ett enormt intresse för världen och vill gärna hjälpa världen. Indigos tänker i många avseenden både globalt, rättvist och holistiskt. Deras inneboende kärlek gör dem ofta spontana och vill gärna vara allas vän.

En indigo kan också visa upp följande egenskaper:

Individualister
Stark utstrålning
Uppvisar ledaregenskaper
Risktagare
Egensinnig
Blir lätt uttråkad
Blir frustrerade när de tvingas utföra monotona uppgifter
Otålig
Vill känna meningsfullhet
Oftast verbalt begåvad
Kreativ med intresse för musik, konst eller annat kreativt skapande
Starkt intuitiv, ibland även synsk och medial
Vid sjukdom har de ofta diffusa symptom och kan därför vara svåra att diagnostisera
Känsliga för kemikalier och konstgjorda tillsatser i maten
Får lätt kontakt med djur
Har varit eller är deprimerad och kanske haft självmordstankar
Söker efter och har behov av djupa varaktiga relationer till vänner
Har en stark känsla att deras liv har ett bestämt syfte och/eller en djup önskan om att hjälpa mänskligheten
Dagdrömmare och visionärer
Är inte rädd för att ställa sig upp och vara ensam om sin åsikt eller för att vara annorlunda.
Är hellre ensam än vara tillsammans med människor som de inte gillar

Med Kärlek
Anna

Dela på Facebook