Att hålla sig själv i handen

 

Självmedkänsla fokuserar på självacceptans inte på självförbättring.

Livet är ingen tävling där du behöver tävla med dig själv.

När du mår dåligt stanna upp och var närvarande och härvarande med dig själv. Möt dig själv med omtanke och stöd och stöttning som en riktigt bra vän skulle ha gjort. Låt känslorna få vara närvarande och ta samtidigt hand om dig. Sakta ner och var i medveten närvaro.

Livet blir inte alltid som vi vill att det skall vara vi behöver försona oss med den tanken. Det är mänskligt att bli, ledsen, trött, rädd och håglös. Låt dig bli det men slå inte på dig själv. Bli istället medveten om vad du tänker utan att döma – ge det i stället acceptans och kärlek till dig själv. Livet är en övning på olika saker som vi inte alltid kan. Då kan vi som barnen behöva få öva i lugn och ro att möta oss själva och vår omvärld, utan den inre kritikern som talar om för oss att vi är dåliga.

Det är det som är medveten närvaro – mindfulness

Med kärlek
Anna

Dela på Facebook