Det börjar med oss och våra barn

Att ge barn en god självkänsla är en av det finaste, viktigaste sakerna som du kan ge ditt barn som gåva.

Det grundläggande för att utveckla en god självkänsla är att man känner sig älskad och i grunden få känna sig accepterad och trygg, att få vara sig själv. Att på olika sätt visa kärlek till sitt barn är viktigt, som att få bli sedd med kärleksfulla ögon. Det är också viktigt att visa kärlek som inte är villkorad eller hänger ihop med vad barnet gör eller presterar.

Det betyder att man som barn behöver ha trygghet och kontinuitet. Samma regler gäller, samma saker händer vid ett visst tillfälle. Det betyder inte att man låter barnen göra precis som dom vill. Barn behöver gränser att luta sig emot. Det ger en grundläggande känsla av trygghet som barnet kan ta med sig ut i andra relationer. Med lugn och respekt möter man sitt barn redan som liten. Var inte rädd att visa dina känslor! Det kommer att få ditt barn att känna att den kan visa sina egna känslor. Barn gör som vi gör.

Barnet behöver få utvecklas i sin egen takt och självförtroendet växer också om barnet får göra egna erfarenheter och lyckas med saker. Som förälder gäller det att vara följsam för vad barnet faktiskt klarar av. Det kan vara en balansgång mellan att inte släppa för fritt och att samtidigt inte ha för mycket förbud och se faror där de inte finns. Att kunna förmedla att världen är en trygg plats där det finns utrymme både för att lyckas och att göra misstag är bra.

Detta är en bra grogrund.

Anna
Förälder, pedagog, författare

Dela på Facebook