Det du tänker om dig själv och världen styr ditt liv

Det finns ett talessätt

Tror du att du kan så kan du, tror du att du inte kan så kan du inte.

Detta stämmer i allt som du ser på i ditt liv. Är du rädd för något kommer du förmodligen att undvika det. Känner du dig lugn, trygg och vet vem du är kommer du vara en annan person än den som känner sig osäker, otrygg på sig själv. För den personen kommer världen kännas som en stor svår utmaning.

Allt det som du tror på och du känner att du vet kommer sätta sin prägel på vad du kommer våga, vilja och vad du till slut kommer att nå. Vi fastnar alla i våra egna tankemönster. Kanske har du någon gång lärt dig att lösa ett ”Problem” på ett sätt som var framgångsrikt för dig. Då kommer du troligtvis att möta liknande problem med samma strategi och lösning. Detta är inte alltid så framgångsrikt därför att du ibland behöver titta på en ny lösning för dig. Men vi fortsätter enträget att lösa situationen på samma sätt, det blir ett fast mönster i vårt liv och vi tittar inte på vad vi faktiskt gör utan lägger ofta problemen på varandra. På så sätt kan vi inte heller lösa situationen utan fastnar i något som gör oss olyckliga.

Ibland kan man behöva hjälp ifrån någon annan för att se mönstren som man omedvetet följer. Detta kan jag hjälpa dig med.

Med kärlek

Anna

Dela på Facebook