Ditt liv gör avtryck i mitt liv

 

Jag vägrar att tro på mänsklig ondska, allt är bara en nivå av ett uppblåst ego, misstag, oförstånd, ilska, sorg och utsatthet. Av den ena eller båda individerna. Att skilja på sak och person kan vara en lösning.

Visa din nästa vägen till balans istället för att lämna hen på dömandets väg. Därifrån kan ingen bli hjälpt, du sitter fast och kommer att göra nya saker emot andra. För att stoppa händelse beloppet måste man nå personens kärna under all utsatthet och rädsla. Människor som gör saker emot andra har inte sällan varit utsatt för fruktansvärda saker själva. Man kan säga att de på ett plan inte vet bättre och att de många gånger söker hämd för sin ensamhet och utsatthet. Inget i deras liv kan bli sämre. De känner sig förbrukade, utanför gemenskap och utsatta. Ingen människa vill vara ensam, rädd, besvärlig, gnällig eller leva med andra svårigheter. Det är aldrig försent för en förändring. Men den börja med oss och vår inställning till varandra.

Vi gör alla saker som vi inte är stolta över. Det är mänskligt. Så nästa gång som du gör ett misstag. Vad vill du ha då? Förlåtelse eller fördömande? Vi behöver att hjälpa varandra att hålla kursen emot insikt och växande. Alla barn i vår värld är allas barn. Som om du ser att ett barn far illa. Gör något i stället för att titta åt ett annat håll eller att ge upp. Vi behöver hjälpa varandra och att börja se varandra med kärleksfulla ögon kan vara ett av svaren som vi söker.

Med Kärlek

Anna

Dela på Facebook