Dörren till det okända står öppen

 

Det är dax att ikläda sig sin tro på sig själv, sin kraft och ta det avgörande språnget emot ditt hjärtas längtan.

Längtan har kallat dig klart och starkt. Lyssna till hjärtat där finns sanningen att hämta.

Nu är det rätt att ta de sista stegen. Du vet att det är sant då sanningen vibrerar i dig och går ej att tysta längre.

Din egen sanning har talat. När den talar behövs inga mer frågor.

Med Kärlek
Anna

Dela på Facebook