Du är ljuset och kraften i ditt liv

 

När du känner dig tom, trött, likgiltig och håglös, lyssna på din inre dialog och vänd den till det positiva igen. Ta tillbaka kraften till dig själv och fråga dig vad är det i mitt liv som behöver förändras.

Om du kan göra något gör det direkt, om du känner att det är rätt för dig. Sätt dig annars ner och rita upp en plan för dig själv. Hur du skall komma dit du vill.

Tro alltid på att du kan och att det går att genomföra
Allt går när du tro

Med kärlek
Anna

Dela på Facebook