Följ ditt lugn

Följ ditt eget lugn du är och har allt som du behöver. Du behöver inget annat. Du står i kärlek, trygghet och lugn.

Ni går med samma rädsla du och han. Men ni kan inte se det för att ni låter er smittas av varandra.

Ni går med samma ilska du och han. Men ni kan inte se det för att ni låter er smittas av varandra.

Ni går med samma oro du och han. Men ni kan inte se det för att ni låter er smittas av varandra.

Mota bort din skrämda fisk. Den är inte du

Med Kärlek Anna

Dela på Facebook