Kärlekens lag

 

I allmänna termer säger attraktionslagen: kaka söker maka – det vill säga att personer och företeelser som liknar varandra också dras till varandra. Vad den kort och gott betyder för ditt liv är följande: Det du ger, det får du tillbaka. Allt det du ger i livet, det får du tillbaka i livet.

Varje givande handling ger upphov till en mottagande handling, och det du tar emot är alltid likvärdigt med det du har gett. Allt du ger i livet måste återvända till dig. Det är universums fysik och matematik.

När du ger positivitet får du positivitet tillbaka, och om du ger negativitet får du negativitet tillbaka. När du ger positivitet får du tillbaka ett liv fullt av positiva saker. Om du ger negativitet får du tillbaka ett liv fyllt av negativa saker.

Och hur ger du positivitet eller negativitet? Genom dina tankar och känslor!
I varje ögonblick ger du antingen positiva tankar eller negativa tankar. Du ger antingen positiva känslor eller negativa känslor. Vare sig de är positiva eller negativa kommer de att avgöra vad du får tillbaka i livet.

Alla de människor, omständigheter och händelser som utgör varje ögonblick i ditt liv attraheras till dig genom de tankar och känslor du sänder ut. Det är inte så att livet bara händer – du tar emot allting i ditt liv utifrån vad du gett.

Lika säkert som du tänker och känner, lika säkert svarar attraktionslagen an på dig. Det spelar ingen roll om dina tankar och känslor är bra eller dåliga – du sänder ut dem och de kommer tillbaka till dig på samma sätt som ett eko återger de ord du ropar. Men det här betyder att du kan förändra ditt liv genom att förändra dina tankar och känslor. Sänd ut positiva tankar och känslor, så kommer du att förändra hela ditt liv!

ur Kraften av Rhonda Byrne

“Om mänskligheten medvetet kommer att följa kärlekens lag, det vet jag inte. Men det behöver inte störa mig. Lagen fungerar precis lika konsekvent som gravitationslagen, vare sig vi accepterar att det är så eller inte“.
Mahatma Gandhi

Tacksamhet
1. Sätt dig bekvämt och sitt en stund och tänk igenom allt det i ditt liv som du har att vara tacksam över. Ta ett djupt andetag och föreställ dig att ditt hjärta fylls med tacksamhet. Låt tacksamheten stråla ut från ditt inre – och du kommer att märka att du känner dig bättre till mods.

2. Tänk på fem olika saker som du har att vara tacksam över just idag. Det kan vara något så enkelt som att du har ätit en fantastisk lunch eller något större som att du har en fantastisk familj.

3. Tänk på de personer som står bakom det som du känner tacksamhet för och uttryck i tanken särskild tacksamhet mot just dem.

4. Påminn dig själv om att vad än du fokuserar på, så expanderar det!
När du fokuserar på tacksamhet och positivitet, så får du mer av det tillbaka.
Var medveten om att du kommer att attrahera mer kärlek, hälsa och välstånd genom att vara tacksam över det som du redan har inom alla områden i ditt liv.

Börja din dag och sluta din dag med denna lätta övningen. Känn skillnaden.

Med Kärlek
Anna

Dela på Facebook