Livscoaching

Den samtalscoaching jag erbjuder har fokus på möjligheter och på coaching som friskvård och personlig utveckling.
Till mig kommer människor med olika utmaningar, men ofta rör det något av mina specialområden för
coaching: livsriktning, beteendemönster, självkänsla och stress.

Som samtalstcoach anpassar jag sedan terapin efter varje klients unika behov.

Samtal som präglas av förtroende, trygghet och ömsesidig respekt.

Har du fastnat i livet? Vi mår bäst om vi följer vår inre vilja och ger uttryck åt det som känns meningsfullt för oss. Ibland vakna vi upp i livet och undra vad som är vår rätta livsväg, vi befinner oss inte längre på den platsen i livet som känns tillfredställande och livet är i obalans. Det känns som vi tappat bort oss själva vår motivation och livsglädje. Det som en gång fyllde oss med lust ger inget längre. Kanske känns livet fattigt eller så lider vi av en tilltagande  gnagande otillfredsställelse. Ofta har vi varit med om någon större förändring som skakat om oss , och vet inte hur vi ska få ihop det med vårt gamla liv.

Frågor som har väcks:

Vad vill jag och vem är jag?

Hur kan jag leva utifrån mig själv?

Hur kan jag få tillbaka min motivation och livsglädje?

Vad betyder egentligen något?

Vågar jag ta klivet?

Vi går med gamla beteendemönster och tankesätt som hindrar oss att följa den förändring som vi behöver. Vi håller krampaktigt fast i det som inte längre fungerar och vågar då inte heller ge rum åt det nya som vill växa fram. Ibland har vi följt våra yttre betingelser i livet. Vi har följt de vägar som vi trott skall ge oss tillfredställelse och energi. Utifrån vad andra runt omkring oss värderar och det vi lärt oss är eftersträvansvärt. På det sättet vi har glömt att lyssna till vår inre röst och som är vår personliga ledsagare i livet. Vi har ofta valt pengar och status istället för välmående och balans.

Några kanske har fastnat i mönster av prestation och kör på tills man stupar. Andra har mönster av anpassning, då du suddar ut dig själv och din inre vilja. Oavsett vad våra mönster handlar om så finns det en sak gemensamt – när vi fastnar i mönster så tappar vi kontakten med vår genuina vilja och det som i grunden är värdefullt för oss.

När vi etablerat oss i livet och uppfyllt de givna livsmålen kan det väckas en längtan efter något mer. Det finns en dragningskraft i vårt inre, livet vill något mer med oss. Vi kanske blir medvetna om att vi ingår i något större och det blir viktigt att bidra till den helheten. Även det kan ställa saker på ända.

Som coach använder jag samtal och metoder för att bygga upp kontakten med den inre rösten. Poängen med det är dels att stärka kontakten med vårt ”inre” och dels att dra nytta av vår omedvetna intelligens. Tillsammans öppnar vi upp för förändringsarbete som ger dig det stöd och de verktyg du behöver för att med ny kraft och energi nå dit du längtar efter. Du får arbeta med dina tanke- och beteendemönster, uppleva hur de påverkar dig och lära dig hur du kan förändra dem. Arbetssättet kan du sen ta med dig och använda på andra områden i livet. På så sätt ökar du din förmåga att utvecklas. När du är redo att förändra din verklighet finns jag här som coach och guidar dig till att hitta ditt sanna jag.  Du vet vad du vill känna, hur du vill må och vad du vill uppnå men inte hur du ska nå dit.

Syfte och mål med coachingen

Att hjälpa dig till en djupare förståelse över hur tankar, beteenden och känslor samspelar med varandra och vilka konsekvenser det leder till.

Att hjälpa dig att hitta strategier att klara av olika (problem) situationer.

Att hjälpa dig att ifrågasätta och förändra dina tankar så de blir mindre begränsande och mer självutvecklande.

Att hjälpa dig att hitta alternativa sätt att förhålla sig till dina tankar och beteenden.

Att du får tillgång till dina styrkor och inneboende resurser.

Coaching är handlingsorienterat och bygger på att de nya förmågorna praktiseras mellan sessionerna. En session är 60 min och vi möts regelbundet efter överenskommelse en period.
Tider finns där jag coachar med hjälp av mobilen. Rådgivning via epost, debiteras efter tidsåtgång

Hur går behandlingen till?

Om du bestämmer dig för att prova denna behandlingsform träffas vi regelbundet, allt från 1-20 gånger.
Hur många gånger som behövs beror på dina problem. Du förbinder dig inte till ett visst antal gånger, utan får en rekommendation efter att vi har träffats och jag gjort en första bedömning.
De första träffarna handlar om att jag får en bild av dig och det som du önskar hjälp med, dvs din problematik. Dina problem formuleras sedan om till mätbara mål – dvs hur du önskar ha det.

Genom hela terapin för du återkommande möjlighet att reflektera över din situation, dina tankar, dina känslor och lösningar, som kommer att ge dig en ökad kunskap och insikt om dig själv.
Det är först när vi har insikt och förståelse för varför vi gör eller tänker på ett sätt, som vi kan vi förändra det.

Självmedkänsla är att möta sig själv med samma omtanke, kärlek och uppmärksamhet som man skulle göra med en riktigt god vän. Det bygger på samma känsla som medkänsla. Självmedkänsla är motsats till självdömande som vi ofta gör. Vi dömer, kritiserar och skäller på oss själva när något går fel eller det inte blir som vi vill.

Självmedkänsla har att göra med att upptäcka sin egen inre kritiker den som hackar och skäller när någonting inte blir som man tänkt sig, vid misslyckanden. Den inre självkritikern är mycket viktig att upptäcka för att inte hamna i sina egna djupa svackor och inre stress. Självkritiken drar igång samma stressystem som om vi blir hotade av någon eller något som kommer utifrån och vi behandlar oss på samma sätt. Vi attackerar oss själva, går in i skamkänslor eller blir helt stumma och inbundna.

Man lär sig hur man möter motgångar och att man orkar vara med om sina egna motgångar utan att gå under. Att ha samma ödmjuka och omtänksamma inställning som du skulle haft till ett älskat barn eller din bästa vän. Man tar hand om sig själv genom att stötta sig själv i sin inre dialog. Ex det var inte så farligt, alla misslyckas någon gång, du har gjort ditt bästa, det här kan hända vem som helst, du är inte ensam, att misslyckas är inte farligt, det är mänskligt. En ny inställning till sina egna tillkortakommanden. Du ger själv dig förståelse, ömhet och håller om dig själv som om en riktigt god vän hade gjort.

Man kan genom att använda ex ett ord, rörelse, handling ge sig själv stöd samtidigt som du talar vänligt till dig själv. Man utvecklar en sk ”betingad reflex” som stillar de självkritiska tankarna och känslorna som man hamnat i när något inträffat. Den stoppar din egen inre kritiska röst som ofta leder dig vidare till skuld och skam.

Självmedkänslan bryter den inre stressen och sätter igång ett lugnande och bland annat frigörs ämnet Oxytocin som är substansen som kan minska rädsla, aggressivitet, motverkar stresshormoner och ställer om nervsystemet till antistressläge, ångest, depression och smärta, är avslappnande och stärker dina relationer.

Självmedkänsla är utvecklat av Dr Kristin Neff och Dr Chris Germer