Min inställning gör allt

Nyckeln till en verklig och beständig inre lycka ligger i min egen inställning, hur jag väljer att förhålla mig till saker som händer runt omkring mig. Det handlar om att byta en negativ attityd till en positiv attityd genom att hela tiden välja det goda önskningarna oavsett vad som händer. När jag har och väljer en negativ inställning är det främst jag själv som lider. Jag lever situationerna i mitt huvud som påverkar hela min kropp och de steg vidare i livet som jag kommer att göra. Vilka nya val jag kommer att ta utifrån de tankarna som jag går med.

Om jag har negativa tankar och känner kritik eller oro, hur kan jag då bidra till en ljus framtid för mig och människorna som jag har omkring mig? Vilka val kommer jag då att göra? Jo rädda val fulla av motstånd för livet känns farligt och förändring är otäckt. Så först och främst behöver jag iaktta mig själv och se att det är jag som bär runt på en inre konflikt. Det är viktigt att kunna urskilja tankarna och att bli klar över vad som är till nytta eller till skada för dig och ditt liv.

Om någon begår ett misstag eller angrepp så kan jag se det, men att behålla någon annans svaghet i mitt hjärta är ett stort misstag: Där kan det göra mig illa och rädd om och om igen. För att hålla mitt hjärta rent och lugnet i mig, oavsett vem jag möter behöver jag öva upp min välvilja och att se det goda. Man kan inte se det goda om man står i rädsla. Jag kommer ta emot välvilja och samarbete när andra känner av min positiva inställning. Andra kommer att reagera på mig där jag står i mina egna ljusa energier. Summan blir att du själv ger dig lugn och klarhet och du kommer att påverka andra positivt från den platsen. Ett rent hjärta skapar klarhet också i tanken, så du är lättare i kontakt med din intuition och vet vad du vill.

Livet är inget problem du skall lösa. Livet är att söka den upplevelse som du vill ha. Är det glädje så är du glädje. Är det kärlek så är du kärlek. Väljer du att se problem, rädsla och bekymmer är det det du kommer att få. Du väljer.

Ditt liv ditt val

Med kärlek
Anna

Vill du ha vägledning att hitta din hjärtas röst?
http://www.mindpower.one/
http://www.mindpower.one/livscoaching/
http://www.mindpower.one/hitta-dig-sjalv-och-din-egen-unik…/

Välkommen att dela

#hälsa
#välmående
#kurser
#workshops
#helandesamtal
#samtalscoaching
#glädje
#livsval
#oneness
#enlightenment

Dela på Facebook