Mindfulness kurs

Mindfulness och självmedkänsla, är en inbjudan att möta oss själva med respekt, värme och medkänsla i vardagen som i förlängningen ger ett förhållningssätt som utvecklar uppmärksamhet, trygghet och självmedkänsla.

Genom Mindfullness blir du medveten om hur du tänker, känner och agerar i olika situationer i livet och hjälper dig att lära känna dig själv och skapa en distans till hjärnans automatiska tankar. Mindfulness eller medveten närvaro handlar om att du fokuserar på att vara medveten om dig själv och det som finns i just denna stund, i nuet, utan att värdera eller döma det du upplever i nuet.

Metoden används ibland inom sjukvården för att minska stress, ångest och nedstämdhet. Forskningen som har gjorts visar att blodtrycket minskar, smärtor minskar, livskvaliteten ökar och individen får lättare att hantera sina känslor och upplever sig gladare och mer tillfreds med livet. En kurs för dig som vill få tillgång till Mindfulness som ett redskap i ditt arbete och för att utveckla dig själv. Kursen är upplevelsebaserad där övningar och teori varvas och ger grundläggande kunskap inom Mindfulnessbaserad stressreduktion. Omfattande forskning visar att mindfulnessbaserade interventioner är verksamma vid bl a stress, ångest och smärtproblematik.

Välkommen att boka dig!

Mindfulness är läran om att vara närvarande i nuet. Allt fler upptäcker glädjen av att använda denna teknik för att komma bort ifrån onödig stress, oro. Du får redskap för att förebygga stress och för att hantera och integrera upplevelser och erfarenheter i livet och arbetslivet. Genom praktiska vardagsövningar och vägledda meditationer lär du dig att vara mer fokuserad och känna mindre stress. I träningen lär du dig också att möta verkligheten som den är och för att lättare kunna hantera saker. Modern forskning kring stress och neurologi ligger bakom utvecklandet av mindfulnessövningarna jag använder mig av.

 

För dig som vill:

möta och bemöta svåra känslor som skam, självkritik och otillräcklighet

utveckla motståndskraft hos dig själv

utveckla ökad medvetenhet om kopplingen mellan känslor, tankar och kropp

utveckla tillit och trygghet för att stärka alliansen

utforska motstånd med nyfikenhet och vänlighet

I kursen ingår:

att motivera sig själv med uppmuntran istället för med kritik

verktyg för att reglera svåra känslor med ökad tillit

att förstå och sätta ord på känslor och tankar

att hantera utmanande relationer, både gamla och nya

grundläggande kunskap om hjärnans hot- och trygghetssystem

att utveckla motståndskraft och återhämtning

Under åtta tillfällen träffas vi.

Du får konkreta verktyg att öva på i vardagen, som hjälper dig att hantera stressen och att ta hand om dina känslor på en produktivt sätt.

Start

Tid: Klockan 18:15 – 19:30.

Pris: 2000 kr

OBS! Bindande anmälan!
Först till kvar. Som vanligt begränsade platser för att hålla hög kvalité.