Hitta dig själv och din egen unika kraft

1,500 kr

Beskrivning

Kursbeskrivning:

För dig som vill utvecklas emot din egen inre självkännedom och inre ledarskap. Att få en större förståelse för sig själv och sina egna tankemönster och vart dom tar dig. Hitta din egen röst, kraft, balans och din unika väg där du känner glädje, kärlek till dig själv.