Mindfulness Kurs

2,000 kr

Mindfulness och självmedkänsla, är en inbjudan att möta oss själva med respekt, värme och medkänsla i vardagen som i förlängningen ger ett förhållningssätt som utvecklar uppmärksamhet, trygghet och självmedkänsla.

För dig som vill:

  1. möta och bemöta svåra känslor som skam, självkritik och otillräcklighet
  2. utveckla motståndskraft hos dig själv
  3. utveckla ökad medvetenhet om kopplingen mellan känslor, tankar och kropp
  4. utveckla tillit och trygghet för att stärka alliansen
  5. utforska motstånd med nyfikenhet och vänlighet

Start 2020.

Tid: Klockan 18:15 – 19:30.

OBS! Bindande anmälan!
Först till kvar. Som vanligt begränsade platser för att hålla hög kvalité.