Relationer behöver tid, lust och energi – ett samspel krävs

Båda parterna måste söka varandra ha viljan, en intention och lust att umgås och lägga in tid och positiv energi i förhållandet. Oavsett om det är ett jobb du söker eller en partner, så behövs samma sak från dig och det du söker. Annars blir det inget!

Finns inte lusten och energin från båda håll så blir det inget, det rinner ut i sanden. Relationen kommer bara att fortsätta blomstra och växa så länge den underhålls med lusten att vara tillsammans och ge av sig själv, utvecklas tillsammans och ta emot det som den andra parten vill ge.

Får den inte den uppmärksamheten så kommer den att dö ut. Det är det som händer när vi avslutar relationer, energin och lusten har tagit slut och vi har fått det som vi ville ha i från varandra. Vi går helt enkelt vidare till nya erfarenheter.

Med Kärlek
Anna

#hälsa
#välmående
#kurser
#workshops
#helandesamtal
#samtalscoaching
#glädje
#livsval
#oneness
#enlightenment
#nycklar

Dela på Facebook