Självförtroende

 

Vad är då självförtroende? Självförtroendet baserar sig på yttre bidrag . Det handlar om att jag vet (är övertygad om) att jag kan något inom ett område, är kompetent och kapabel att lösa situationer och problem. Man kan ha olika grader av självförtroende inom olika områden; man kan ha högt självförtroende på jobbet men privat har man dåligt självförtroende vad gäller tex sociala relationer, umgänge, att dansa eller laga mat.

Självförtroende är baserat i våra tankar (hjärnan) och utifrån våra erfarenheter medan självkänslan är känslomässigt/emotionellt förankrat (hjärtat). Man kan ha ett bra självförtroende och känna sig kompetent, men ändå ha en dålig basal självkänsla. För att få ett bra självförtroende behöver man skaffa sig erfarenheter genom att göra/lära nya saker i sin egen takt.

Hur märks då ett lågt självförtroende? Man undviker att göra vissa saker, gömmer sig i gruppen och tar inte ansvar. Man undviker att ta en risk att misslyckas. Personen känner sig otrygg eftersom de inte har erfarenheten innan. Vi undviker att byta jobb och kanske arbetar med något vi inte vill eftersom vi tvivlar på vår förmåga att prestera. Man motarbetar all form av vidareutbildning eftersom man inte tror att man ska klara av det.

Ditt liv, ditt ansvar

Med Kärlek
Anna

Dela på Facebook