Sorgbearbetning

 

De flesta av oss har obearbetade sorger som vi bär inom oss. Att känna sorg när man är med om en förlust är normalt och naturligt. Däremot saknar de flesta av oss kunskap om hur man genomför ett sorgearbete. Bristande kunskap och isolering är de två främsta anledningarna till att sorgen förblir oförlöst. Sorg är den normala och naturliga känslomässiga reaktionen på en förändring av något slag. Sorg gör att en del av våra drömmar, förhoppningar och förväntningar om framtiden spricker. En sorg är en förlust av något slag och kan handla om i princip alla slags förluster som vi möter i livet.

Några exempel är dödsfall, skilsmässor, eller andra separationer, sjukdom, uppsägning eller förändringar i arbetslivet, övergrepp, relationsproblematik (till partner, föräldrar, barn, vänner, kollegor), egen eller annans sjukdom, att förlora ett husdjur eller att livet inte blev som man hade tänkt sig, är andra exempel på förluster som kan orsaka sorg.

Även utbrändhet/utmattningsdepression bottnar ofta i sorg, eftersom oförlöst sorg ofta ligger bakom de beteenden som orsakar dessa symptom. Att känna sorg är naturligt när något hänt och kan medföra många känslomässiga och/eller kroppsliga reaktioner.

Vid en tidpunkt efter en förlust påbörjar vår hjärna en genomgång för att finna det som aldrig blev sagt eller fullbordat. Det är normalt och naturligt att då gå igenom relationen och upptäcka en del saker som vi önskat hade varit annorlunda. Saker som vi kanske önskat att vi hade sagt eller gjort eller saker vi önskat att den andra personen hade sagt eller gjort. Du kanske är eller inte är medveten om denna genomgång, som börjar ganska kort efter en förlust.

Faktum är att genomgången fortsätter från tid till annan ända fram till dess att kommunikationen och reflektionen fullbordas – något som vi ibland kan uppfatta som ett ältande. Oförlöst sorg beror nästan alltid på något obearbetat av känslomässig natur. Kommunikation och reflektion är nyckeln . För att läka sorgen över en förlust behöver vi därför ta reda på alla outtalade tankar och känslor kring relationen. Att släppa taget och gå vidare är vanliga råd vid förluster. Det skulle vi naturligtvis göra om vi bara visste hur?

Sorgbearbetningen hjälper dig att bearbeta och förlösa smärtan och sorgen över dina förluster. Du får hjälp att identifiera vad som är ofullständigt så att du kan fullborda din kommunikation – utan att bli kritiserad, analyserad. Erfarenhet visar då att du försonas med dig själv och det du varit med om. Ältandet och smärtan försvinner, vilket många upplever som att de får mer energi, livslust och blir mer närvarande i livet.

Jag coachar med speciella sorgbearbetningsmetoder som kommer att hjälpa dig att bearbeta och släppa smärtan och sorgen från dina förluster. Erfarenheterna visar att du kan försonas med det förflutna och känna frid genom metoden samt att du kan få en mer öppen relation till såväl dig själv som till andra och frigöra energi och livslust. Efter ett inledande möte där du berättar om din sorg och jag mer om metoden träffas vi vid 8 tillfällen där vi arbetar med olika övningar som hjälper dig att förlösa din sorg.