Stå upp för det som du tror på i ord och handling

Ta beslut efter vad du tror på och följ glädjen. Gå inte från situationer och kasta dig in i en ny situation utan att känslan till det nya har varit bra. Man skall gå till saker för att det känns som hemma, glädjefullt, pirrigt och du skall ha känslan att du vill. Så säg bara ja till det du verkligen vill, det andra tackar du nej till. Du behöver inte bara ta något, känns det inte bra finns det något annat som är på väg som är det som du verkligen vill/ skall ha.

På samma sätt kan du tryggt kommunicera det som du vill ha.
Att vara självhävdande är ett sätt att hävda sina egna behov och rättigheter och samtidigt visa respekt för andras rättigheter. I stället för att vara passiv där rädslan styr hen som inte försvarar sig själv eller sina rättigheter i från angrepp och övertramp av andra. Den aggressiva kommer också i från rädslan och hävdar sina behov och gränser med så starkt eftertryck att hen kör över andra på vägen.

Gå din egen väg oavsett vad andra tycker och tänker.
Det kommer skapa en trygg grund för dig att stå på. Du tar hand om dig själv och dina behov. Det är ditt liv.

Med Kärlek
Anna

Välkommen att dela

#hälsa
#välmående
#kurser
#workshops
#helandesamtal
#samtalscoaching
#glädje
#livsval
#oneness
#enlightenment

Dela på Facebook