Stäng inte ute kärleken för att leva i rädsla.

Du är sanningen kärleken och livet. Det är dags att ta på sig sin riktiga roll som ljusbärare i världen.

Vi är inte människor som är andliga. Vi är andliga varelser som försöker vara människor.

Du är en nyckelperson i vår värld. Genom dig kan vi besegra terror, hungersnöd och kaos. Men då behöver din kärlek få flyga högt. Sprid ditt ljus där du står till alla som finns runt omkring dig.

Låt inte rädslan slå sina svarta vingar omkring dig. Det gör att du och andra blir handlingsförlamade och tappar den kraft som nu behövs.

Du är så värdefull kära!

Dela på Facebook