Coaching ångest och depression

Ångest och depression

Ångest är starka känslor av rädsla eller oro, som känns i kroppen.

Symtom som du kan få vid ångest:

Du kan känna att hjärtat slår hårt eller fortare än vanligt.
Du kan få svårt att andas eller känna dig yr eller svimfärdig.
Det kan kännas som en klump i magen och/eller en tyngd över bröstet.
Du kan börja svettas eller känna dig varm eller kall inuti.
Du kan bli torr i munnen, kissnödig och/eller dålig i magen.
Du kan känna stickningar eller domningar i händer eller fötter.
Du kan känna dig darrig, skakig eller svag i musklerna.

Ibland börjar ångesten svagt och blir sedan starkare. Den kan komma snabbt eller smygande. Ångest kan kännas så starkt att du tror att du ska svimma, tappa kontrollen eller till och med få en känsla av att du kommer att dö. Men du dör inte av ångest. Reaktionen är inte farlig, och ångesten går över av sig själv.

Den största risken med att leva med ångest en längre tid är att du börjar undvika situationer och platser som riskerar att ge eller öka din ångest. När du börjar undvika sådant som du tror kan ge dig ångest, hindras du från att leva det liv du egentligen vill. Det gör att ångesten förvärras och tar mer plats i din tillvaro. Långvarig ångest kan göra att du blir känsligare för stress, känner dig rastlös, otålig och lättirriterad.

Panikattack – när ångesten kommer plötsligt
Stark ångest som kommer plötsligt kallas för panikattack. En panikattack känns mycket tydligt i kroppen. Du kan bli yr, och det kan kännas som att du ska svimma. När det känns så starkt i kroppen kan du tro att du är sjuk, till exempel att du har fått ett fel på hjärtat. Du kan känna overklighetskänslor eller rädsla för att dö.

En panikattack kommer ofta oväntat, när du inte är förberedd. Det är inte ovanligt att få en panikattack till exempel när du vilar eller slappnar av. Att få en panikattack känns mycket skrämmande. Men det är inte farligt, och panikattacken går över av sig själv.

 

Depression

För en person som är deprimerad  är just typiska symtom på depression att man känner sig nedstämd, har mycket negativa tankar om sig själv, brist på självförtroende, man har ofta svårt att koncentrera sig och minnesstörningar är vanliga. Man känner sig hjälplös och hopplös, sorgsen, avsaknad av energi och vilja, skuld och skam, ångest och man upplever ofta att man har tappat kontrollen och saknar framtidstro. Den som är deprimerad isolerar sig ofta från omvärlden och är passiv. Det blir svårt att sköta vardagssysslor som skola, jobb eller familj, svårt att ta beslut.

Det är sällan som det bara finns en orsak till att man drabbas av depression. Oftast handlar det om en samverkan mellan biologiska, sociala och psykologiska faktorer. Några faktorer som ökar risken för att drabbas är till exempel: depression finns inom familjen, man har en lättrörd och känslosam läggning, man haft en svår uppväxt, fattigdom – låg utbildning, svåra/traumatiska upplevelser i livet, långvarig fysisk sjukdom.

Depression kan behandlas med samtalsterapi. Regelbunden motion är alltid bra för oss och kan ge god effekt också vid lindrig (medelsvår) depression. Vänskapsstöd och att försöka fortsätta med berikande fritidsintressen.

 

Syfte och mål med coachingen

  • Att hjälpa dig till en djupare förståelse över hur tankar, beteenden och känslor samspelar med varandra och vilka konsekvenser det leder till.
  • Att hjälpa dig att hitta strategier att klara av olika (problem) situationer.
  • Att hjälpa dig att ifrågasätta och förändra dina tankar så de blir mindre begränsande och mer självutvecklande.
  • Att hjälpa dig att hitta alternativa sätt att förhålla sig till dina tankar och beteenden.
  • Att du får tillgång till dina styrkor och inneboende resurser.

Hur går behandlingen till

Om du bestämmer dig för att prova denna behandlingsform träffas vi regelbundet, hur många gånger som behövs beror på dina problem. Du förbinder dig inte till ett visst antal gånger, utan får en rekommendation efter att vi har träffats och jag gjort en första bedömning. De första träffarna handlar om att jag får en bild av dig och det som du önskar hjälp med, dvs din problematik.

Dina problem formuleras sedan om till mätbara mål – dvs hur du önskar ha det.

Genom hela coachingen får du återkommande möjlighet att reflektera över din situation för att dig en ökad kunskap och insikt om dig själv.
Det är först när vi har insikt och förståelse för varför vi gör eller tänker på ett sätt, som vi kan vi förändra det.

Jag ger dig sedan alternativa sätt att tänka som ger dig ett annat perspektiv att se på dig själv och din situation.

Tillsammans jobbar vi också för att du ska bli mer aktiv, våga dig ut igen och hitta aktiviteter som du tycker om att göra. Det är viktigt att börja göra sådant som lyfter din energi. För att sedan utvärdera det, tillsammans med mig.

Genom att gå från av vara passiv och isolerad till att gradvis återfå balans och aktivitet är målet med behandlingen.

 

Kontakta mig för mer information och bokning