Tacksamhet

 

Idag väljer jag att känna tacksamhet för alla mina lärare som jag haft i mitt liv som visar mig vem jag är och vad jag behöver jobba med för att komma i balans.

Alla ni män och kvinnor som visat mig vad:
Kärlek
Ömhet
Tillgivenhet
Glädje
Förtjusning
Lycka
Trygghet
Vänskap
Acceptans
Generositet
Tacksamhet
Tålamod
Nyfikenhet
Tillit
Icke dömande

Men också ni som visat mig:
Hat
Avsky
Fiendskap
Kärlekslöshet
Hårdhet
Kyla
Fientlighet
Aggressivitet
Sorg
Bedrövelse
Ledsnad
Förtvivlan
Smärta
Besvikelse
Förargelse
Ilska
Vrede

Jag vet vem jag är tack vare er hjälp och jag älskar den jag är. Jag är tacksam över att ni visat mig vem jag är och vill vara.

I AM

Med Kärlek
Anna

©️ Copyright ®️ Mindpower.one

Dela på Facebook