Universums trollformel

 
 
 
Uppskatta det som Du har omkring dig i varje Nu, varje dag. Det är ditt liv sekund för sekund. De små delarna blir till din helhet. Ditt liv i dåtid, nu och din framtid. Lev i tacksamhet över det som du har, Nu.
Se med glädjefulla ögon på dig själv och andra och på hela din värld Nu. Sprid din glädje ditt ljus och din vänlighet över densamma, Nu. Utgå från en plats där allt och alla vill dig väl, Nu.
Du lever Nu
Genom att utgå i från ditt Nu skapar din historia och din framtid. När du vårdar ditt Nu ligger den framför dig som en klar bäck med löften om det självklara välmåendet som du då lever i ditt liv Nu.
Det kommer att öppna dig för mer av det som du vill ha, Nu.
Vilka fantastiska saker kommer jag att vara med om i dag?
Tro, hopp och kärlek
Anna
Dela gärna och välkommen in http://www.mindpower.one/
 
 
 
Dela på Facebook