Utdrag ur min bok ”När änglarna viskar i mitt öra – En kvinnas längtan att hitta sig själv”

 

 

Att stå upp för dig själv – Konflikträdsla

Det krävs styrka och tro på sig själv att leva ett ärligt liv
För flera år sedan bestämde jag mig att sluta fred med den som jag är och stå upp för mig själv. Jag hade då levt i min egen rädslas skugga med panikångest, sorg och offerroll i lång tid. Jag följde John, jag var rädd att ta plats och att stå upp för mig. Jag var allmänt konflikträdd, rädslan hade jag fått som arv av min familj där den odlades flitigt och offerollen var en del i allas personligheter. Det är en självdestruktiv väg att vandra, för att du förstör ditt eget liv med ständigt negativa tankar, som ger fritt spelutrymme för rädda känslor och en ständig oro i din kropp.

Den mest verkningsfulla metoden att övervinna konflikträdsla är att lära känna sina egna behov, intressen och önskningar väl och att sätta värde på dem. Om du vet vad du vill och tycker att dina önskningar är värda att stå för då kan du använda din vilja att kunna respektera dig själv som drivkraft för att övervinna konflikträdslan. En mycket negativ konsekvens av att vara konflikträdd är att det blir svårt att känna ordentlig självrespekt.

En viktig komponent i självrespekten är att man försvarar sina egna gränser när andra gör övertramp. Gör man inte det kommer varken man själv eller andra att känna respekt för en och skadar då på så sätt sin självrespekt och bli isolerad. Dessutom känner man också obehag genom enorm stress, utsatthet, trötthet, och sorg för att du inte känner att du kan ta hand om dig.

Konflikt – en chans att utvecklas

Det är oerhört energikrävande att till varje pris försöka undvika konflikter. Den som aldrig säger nej eller säger emot mår i längden dåligt och osynliggör sig själv, till och med om det bara rör sig om småsaker. Men – att våga ta en konflikt med en kollega, anhörig eller vän stärker i längden både självkänslan och självförtroendet. Därför är det viktigt för alla människor att lära sig att våga stå upp för sig själva. När vi lyfter saker med andra människor och är ärliga, visar vi världen vem vi är och vad vi står för. Vi står upp för oss själva och lär samtidigt andra hur de skall bemöta oss. Det skapar trygghet i både dig och mig.

Du offrar dig själv när du inte sätter gränser för andra
Forskning visar att konflikträdsla leder till sjukskrivning också att människor som undviker att påtala missförhållanden och orättvisor på sin arbetsplats eller hemma löper större risk än andra att bli sjukskrivna. Ungefär nio procent av sjukskrivningarna i Sverige skulle kunna undvikas genom öppnare arbetsklimat. Konflikträdsla är därmed ett dolt arbetsmiljöproblem.

Att vara modig och gå in i en konflikt, är inte detsamma som att gå omkring och trampa folk på tårna och själv skapa obefogade konflikter. Det innebär inte heller att man alltid måste säga vad man tycker rakt ut utan hänsyn eller respekt. Mod att ta en konflikt är att ha ett konstruktivt förhållningssätt till alla våra olikheter och skilda perspektiv på tillvaron. Att vara konfliktmodig handlar på det sättet om att ha självrespekt och samtidigt vara öppen. Självrespekt är en förutsättning för att kunna respektera andra. Sätter man inte gränser för sig själv känner man inte var gränserna går för andra heller.

Med konflikträdsla menas när man i största allmänhet tycker det är obehagligt med situationer där andra kan bli arga och/eller att man har en överdriven ängslan för möjliga negativa konsekvenser av konflikter. Det är inte en fråga om konflikträdsla när man i en särskild situation väljer att undvika en konfrontation därför att man gjort en realistisk bedömning av situationen och kommit fram till att man tycker att priset för att konfrontera är för högt.

Ett undvikande beteende kan bero på uppfostran; man har helt enkelt lärt sig att släta över konflikter hellre än riskera att ställa till med en obehaglig scen. Rädslan kan också vara rotad i erfarenheter, exempelvis från barndomen. Man blev kanske hånad, mobbad eller misshandlad fysiskt eller psykiskt när man försökte säga ifrån och sätta gränser på olika sätt. Vår inre trygghet skadas vid situationer där vi upplever oss maktlösa, hotade eller övergivna. Det lämnar osynliga spår inom oss som gör att vi blixtsnabbt överreagerar på det som skapat skadan, såsom en viss person eller plats. Den vanligaste orsaken är att vi är rädda för att uppfattas som besvärliga, elaka, osmidiga helt enkelt mindre älskansvärda. Ofta är den här rädslan omedveten, men känns väldigt stark. Det kanske knyter sig i magen, vi spänner oss, får hjärtklappning och känner ett tydligt obehag.

Med Kärlek
Anna

Copyright Mindpower

Dela på Facebook