Vad är dålig eller låg självkänsla?

 

Låg självkänsla tar sig ofta uttryck i en inre dialog där man hela tiden kritiserar sig själv. ”Du är en misslyckad människa”. ”Så borde du inte ha sagt”.” Andra gör det bättre än vad du gör”.
Man känner att man inte duger och den känslan finns med hela tiden och fräter sönder självkänslan. När det finns hål i självkänslan sänker det livskvaliteten och man lever med en inre oro och hör inre kritiska röster som säger att man inte duger något till. Man jämför sig med andra och är aldrig riktigt nöjd. Man är mer sårbar för oro, depression och ångest med en låg självkänsla.

Marta Cullberg Weston, psykolog och psykoterapeut, säger i boken ”Ditt inre centrum” att :” Personer med dålig självkänsla har en ”sked med hål i”. Även om de får positiv bekräftelse från omgivningen rinner den ut genom hålet och ger ingen varaktig förändring”.

Effekter av låg självkänsla är:

självkritisk
har negativa glasögon och negativa tankemönster
jämförelse med andra
har svårt att ta emot beröm

höga krav på perfektion
känner sig som en bluff (”När ska de komma på mig?”)
känner oro inför utmaningar och förändringar

Svårt att anta nya utmaningar och känner stress
Har man en narcissistisk personlighet i kombination med låg självkänsla kan man ”blåsa upp sig” som en ballong och bli för självsäker samt projicerar ut sina egna negativa sidor på andra för att själv känna sig perfekt. Man har svårt att acceptera sina svagare sidor och blir kritisk mot andra istället.

Med Kärlek
Anna

Dela på Facebook