Vad är det du ser?

 

Fråga dig själv när du tittar på ditt liv vad det är som du ser.
Ger det som du ser, dig glädje och tacksamhet? – Då känner du glädje, balans, trygghet.
Eller ger det dig sorg och rädsla? – Då känner du sorg, rädsla, obalans, otrygghet.
Vad som än händer i ditt liv kan du vara säker på att det är Du som ser, ingen annan!

Vi tror ofta att alla andra ser precis det som vi ser, men det gör dom inte. De ser på sitt sätt genom sina filter.
Det gör att liknande liv kan ses på helt skilda sätt. Låter man 10 personer se något som händer, kommer man att få 10 olika versioner av samma händelse. Vissa av dem är säkert liknande men ändå olika.

När jag upptäckte hur jag sett min tillvaro, efter många år av att vara ett offer som gick i gamla sorger och ledsamheter. Jag hade ett helt nytt liv, men det såg jag inte för att jag fortfarande var kvar i det gamla. Det var en riktig aha upplevelse att se hur jag gått med den gamla bilden av hur mitt liv var.

Egentligen är det inte så svårt, det är bara att aktivt börja titta på hur man tänker och vilka känslor man går med och vad man talar med andra om. Jag brukar säga det att det du talar om är ditt hjärta fullt utav. Man kan ha möjligheter precis framför sig men du ser dom ändå inte för att det är inte det du tittar efter.

Så man kan fråga sig:

Behöver jag verkligen känna så här i denna situationen? Varför gör jag så här? Behöver jag tänka så här just nu? Kan jag underlätta för mig själv genom att tänka och känna annorlunda?

Allt som du tänker och känner är faktiskt inlärt under ditt liv. De är sådant som du lärt in i från den miljön och de människor som du haft omkring dig.

Du är inte dina tankar heller, men det är de tankarna som skapar ditt liv så gör en u-sväng får du se. Det är tankarna du har som gör dig ledsen, arg eller rädd. – Det blir sant för dig och så fortsätter ditt liv i samma spår tills du blir medveten och kan göra ett aktivt medvetet val.

Du kan aldrig ändra på någon annan finns det ett ordspråk som säger. Men du kan ändra på dig själv och det är det som du skall göra om det inte känns bra för dig i ditt liv. Följ det som känns rätt för dig, det som ger dig kraft och energi.

Du behöver inte stanna där du är. Livet är här och nu och är till för att levas. Förlåt och försonas med dig själv för din egen skull. Släpp ut instängda känslor som vill ut. Rensa och vädra. Glöm inte att det finns inga tankeläsare. Tala om vad du behöver. Sätt dig vid ratten i ditt eget liv och ge dig själv det som gör att du blir glad, lycklig.

Med Kärlek
Anna

Dela på Facebook