Vänskapsfrön är kärleksfrön

Den starka sköna vänskapen skall bygga på respekt, trohet, sanning, glädje, ömsesidighet och kärlek. Den kan bara gro under dessa förhållanden. Tar du bort det ena efter det andra och byter ut det mot respektlöshet, otrohet, lögner, glädjefattighet, ensidighet och hat blir det ingen bra jordmån för kärleksplantan att gro i. Vänskapsfrön är sköra de behöver ständig tillsyn, gödning och tid för att utvecklas och växa sig starka.

Kärleks och vänskapsfrön skall flyga fritt och skapas om varje gång du lägger din tanke och din tid med den du skapar med. Därför är det av vikt att lägga tid och energi på vänskapen med din vän. Tiden gör banden starkare och hållfastare. Nu kommer tiden då gamla och nya vänner samlas – tillsammans skall vi bli starka för att leda den positiva utveckling som vi väntat på, emot en värld i sanning och kärlek.

Allt börjar med dig

Med Kärlek

Anna

Dela på Facebook