Var inte rädd för att prova på, fortsätt att vara nyfiken på livet.

Det är det som är att leva. Var som det barnet du var, som behövde öva och pröva sig fram i allt som det skulle ta sig för.
Man kan inte lära sig nya saker om man inte provar och då ibland så misslyckas man. Ta lärdomen av det och gå vidare. Du kommer att ha en erfarenhetsskatt med dig genom livet, när och om du vågar prova.
Du kan och du vill!
Följ din längtan
Ditt liv, ditt val
Med kärlek
Anna
Dela på Facebook