Vårda dina vänner

De som alltid finns där med en hjälpande hand när så behövs.

Var den vännen tillbaks.Vännen med det stora hjärtat som hjälper och stöttar med det som behövs. Man kanske inte träffas så ofta men när man träffas känns det som hemma.

Man vet att de vänliga ögonen och det klappande hjärtat vill en väl. Det är det enda du behöver i din värld. Vänner som står där med dig i både vått och torrt. De gläder sig när det går bra för dig.

Man skrattar ihop och man gråter ihop när världen rasat samman. Vänner som ärligt vill hjälpa dig på din väg tillbaka och framåt i livet och som du naturligtvis gärna hjälper tillbaka i samma andetag. Inget annat är möjligt.

Ära och vårda dem – de är dyrbarare än guld. Alla kan vara en sådan vän.  Alla skall ha en sådan vän.

Med Kärlek
Anna

Dela på Facebook