Vi behöver inte mer rädsla i världen

 

Att tycka synd om är en av de mest meningslösa känslorna som vi kan känna och ofta pratar vi med andra om dem, vi läcker vår energi utan att göra någon som helst skillnad, vi sitter hemma på vår kammare och ojar oss över hur andra har det. Detta gör inte någon som helst skillnad för andra i nöd. Det skapar ofta stor hjälplöshetskänslor och rädsla i oss själva och de som vi pratar med. Sedan är karusellen i gång och du står i din egen smärtkropp och våndas över allt hemskt och otäckt som händer. Ilskan huserar vilt och du får känslor av maktlöshet och sorg, du vill hämnas om det går.

Att däremot ha medkänslas, empatins kraft är en helt annan sak. Medkänsla är en personlig egenskap, där vi möter människor och lever oss spontant in i det som är besvärligt och ledsamt i andras livssituationer, och kan följaktligen leda till att vi försöker att hjälpa våra medmänniskor. Vi använder vår kraft till att faktiskt göra någonting bra. Det skapar mer kraft i dig och ny kraft till den behövande. Om du inte känner att du kan göra något. Du känner inte personen/personerna osv. Sätt dig i 5 minuter och skicka kärleksfulla tankar, sänd ljus och kärlek till det som hänt och de personerna som varit inblandade eller be en bön för de inblandade.

Då hjälper du till med dina positiva energier

Allt är bra

Med Kärlek

Anna

Dela på Facebook