Vi lyssnar och tror alldeles för mycket på vad andra säger och tycker

Vi lyssnar och tror alldeles för mycket på vad andra säger och tycker och glömmer att andra ser och gör val som de vill tro på. Vi ser inte världen som den är, vi ser världen som vi är. Därför är det omöjligt att följa och göra det som andra gör, vi är inte samma personer med samma erfarenheter, historia, anlag, uppväxt och utgångslägen. Vi lever i våra egna liv med vår egen upplevelse och inlevelse. Men alla människor har ett grundbehov av att höra till, bli sedd, hörd och uppskattad för det som de är, där är vi alla lika.

Grupper och tillhörigheter kan nog vara bra om man i gruppen har frihet att välja och vara den som man är. Mycket ofta låter samhörigheten och grupperingarna inte den enskilda individen vara just det. Man anses ”konstig” ”inte hör hit” om man sticker ut. Det anser jag att varje enskild individ behöver jobba med, att just ändra sin syn här. Vi har så många likheter som förenar oss men också olikheter som kommer hjälpa den stora helheten av befolkningen på jorden i den ständiga förändringen som är vår framtid. Det är bra att inte du ser saken på samma sätt som jag gör. Med våra olika kunskaper och insikter kan vi hitta lösningar som vi annars inte hade kunnat finna, en rik mångfald. Så varför inte hylla våra olikheter lika mycket som våra likheter och skapa en värld som är tillåtande och öppen, istället för fördömande och stängd.

Jag anser att om man inte skadar någon annan med det som man tänker, gör och säger så skall det vara högt i tak. Alla har sin egen frihet och ansvar i vad man vill tro på. Lyssnar man på sin inre röst så kommer man veta vad som är rätt och vad som inte är för dig. Den inre rösten/ känslan/ vetskapen kommer att föra dig rätt i alla lägen. Så lär dig att lyssna innan du tar dina beslut och lyssnar och snabbt tar till dig andras sanningar.

Vill du veta mer?
Välkommen att följa mig på http://www.mindpower.one/

Med kärlek
Anna

#hälsa
#välmående
#kurser
#workshops
#helandesamtal
#samtalscoaching
#glädje
#livsval
#oneness
#enlightenment
#nycklar

Dela på Facebook